Bidrag til menigheden

Silkeborg Baptistkirke

Sydbyens frikirke Ewaldsvej 27, 8600 Silkeborg

Maleri af Poul Johansen, Ikast.

Klik for stort format

Menighedsbidrag fra 1. januar 2016

Menighedens økonomi afhænger helt af medlemmer og venners evne og vilje til at give penge gennem bidrag, gaver, kollekter og arv. Vi får ikke offentlig støtte, til gengæld ved vi fra Bibelen, at Gud elsker en glad giver, og at det er ved at give, at du får!

 

Du har mulighed for at støtte menighedens mission ved at indbetale bidrag / gaver på nedenstående konto. Kontoen tilhører Frikirken BaptistMidt (FBM), som menigheden er medlem af.

Når du indbetaler til menigheden her igennem, kan du samtidig få skattefradrag for dine indbetalinger, hvis du oplyser dit cpr.nr. til kassereren.

 

Du kan både indbetale éngangsbeløb eller fx lave en fast aftale om overførsel via Netbank til FBM’s konto hver måned/kvartal. Under afsender skriver du dit bidragsnummer og/eller navn, og hvilken lokalmenighed i FBM,gaven er tiltænkt

Overførsler / betalinger må gerne ske inden den 10. i måneden, da beløbene umiddelbart herefter videresendes til lokalmenigheden.

 

Vær opmærksom på, at hvis begge ægtefæller skal have fradrag, skal de indbetale hver for sig!

 

Eventuelle bidrag, der ønskes øremærket til et af menighedens projekter, kan indbetales sammen med dit almindelige bidrag. Men kassereren for lokalmenigheden skal have meddelelse herom straks efter indbetalingen.

Der bliver ikke udsendt kvittering efter hver indbetaling, men medio december hvert år udsendes et brev om, hvor meget der er indbetalt år til dato.

 

Skattefradrag for bidrag

Der er 2 muligheder for et ligningsmæssigt fradrag på selvangivelsen:

 

1.Efter ligningsloven § 8A.

Her har alle mulighed for et fradrag på op til 15.000 kr. i 2015 og 15.200 kr. i 2016 ved indbetaling til menigheden via FBM. Ægtefæller kan få hver sit fradrag, altså i alt op til 30.000 kr. i 2015.

 

2.Efter ligningsloven § 12, stk. 3 Gavebrev / forpligtelseserklæring.

Ved siden af ovennævnte ordning har du mulighed for at underskrive en forpligtelseserklæring, hvor du i mindst 10 år forpligter dig til at indbetale et fast beløb eller en procentdel af din indkomst. Få mere at vide herom hos kassereren.

 

Praktiske oplysninger:

 

FBM’s kontonummer: Nordea, Silkeborg. Reg.nr. 2380, kontonr. 0749 365 072

 

Kasserer : Johannes Skårhøj, Rugvænget 20, 8600 Silkeborg

Telefon: 2175 6334. Mail: johannes(at)skaarhoj.dk

 

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte kassereren.

 

 

Bidrag til menigheden