Frikirken BaptistMidt

Silkeborg Baptistkirke

Sydbyens frikirke Ewaldsvej 27, 8600 Silkeborg

Maleri af Poul Johansen, Ikast.

Klik for stort format

Frikirken BaptistMidt (FBM) blev stiftet d. 5. sept. 2015. Det er er regional menighed, dvs. en paraplyorganisation for lokale baptistmenigheder pt. i Viborg og Silkeborg. Flere lokalmenigheder kan komme med senere.

 

Besøg lokalmenighedernes hjemmesider:

 

 

Gennem dette samarbejde har lokalmenighederne genvundet godkendelsen til at modtage skattefradragsberettigede bidrag og gaver efter Ligningslovens § 8A (”15.000 kr.-reglen”) og § 12 stk. 2. (”gavebrevsordningen”). (Denne godkendelse blev pr. 1. jan. 2015 frataget menigheder med under 50 medlemmer.)

Derfor, hvis man ønsker skattefradrag for sit bidrag til en af lokalmenighederne, skal bidraget indbetales via FBM.

 

Læs mere om bidrag til menighederne via FBM her.

 

Lokalmenighederne under FBM-paraplyen er selvstændige med hver sine aktiviteter, hver sin lokale ledelse og økonomi, og hver enkelt lokalmenighed er medlem af Baptistkirken i Danmark. Hvis lokalmenighederne finder det formålstjenligt, kan FBM danne rammen om mange andre former for samarbejde end blot fælles bidragssystem.

 

FBM er demokratisk organiseret med årsmødet som øverste myndighed og et fællesråd med repræsentation af de tilsluttede lokalmenigheder. Indkaldelse til og dagsorden for årsmødet offentliggøres i lokalmenighedernes program og ved opslag i kirkerne.

 

Se FBM’s vedtægter her (pdf-fil)

 

Se FBM's privatlivspolitik her (pdf-fil)

 

FBMs fællesråd:

Søren P. Grarup, Silkeborg (formand) - email: spgrarup(at)paradis.dk

Jacob Næsby Andreassen, Viborg (næstformand) - email: jacob(at)naesby.dk

Kirsten Juul Lund, Viborg (sekretær) - email: k.j.lund(at)webspeed.dk

Johannes Skårhøj, Silkeborg (Kasserer) - email: johannes(at)skaarhoj.dk

 

Frikirken BaptistMidt