Cathrine i Honduras

Silkeborg Baptistkirke

Sydbyens frikirke Ewaldsvej 27, 8600 Silkeborg

Maleri af Poul Johansen, Ikast.

Klik for stort format

Cathrine i Honduras.

Børnehjemmet Emmanuel.

 

Cathrine er uddannet fra Københavns Pædagogseminarium i 2011.

Hun har siden efteråret 2012 arbejdet på børnehjemmet Emmanuel i Honduras, hvor Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund (BBU) og Emmanuel samarbejder om at udsluse og reintegrere de unge tilbage i samfundet efter kortere eller længere ophold på børnehjemmet.

 

Cathrine har siden sommeren 2013 ledet ungdomsarbejdet på Emmanuel.

I februar 2014 startede BBU og Emmanuel nyt projekt: Youth Community and Transition Project, som Cathrine er Projekt leder på.

 

Som projektleder søger Cathrine for at tilbyde de unge information om deres land og kultur og hjælper dem med at blive rustet til et succesfuldt og uafhængig live uden for Emmanuel, når de en dag vælger at flytte ud i samfundet udenfor. Dette bliver gjort gennem rådgivning, vejledning, handleplaner, workshops, mini-projekter og life skill events.

Hun netværker med forskellige menigheder og børnehjem i hele Honduras og arbejder på at opbygget et netværk for de unge på Emmanuel, så de ikke står alene, når de rejser fra Emmanuel.

 

Ud over udslusningsprojektet står Cathrine også for ungdomskirken på Emmanuel, hvor 40 unge er med i discipelskabs gruppen og hvor der hver måned bliver afhold ungdomsgudstjenester for mere end 100 unge.

 

Kontakt info og blog:

E-mail: cathrinesorensen(at)yahoo.dk

Blog: http://myadventure-cathrine.blogspot.dk/

Info om projektet, BBU og Emmanuel:

www.ycpemmanuel.weebly.com

www.facebook.com/YouthCommunityProject/

http://www.bbunews.dk/

http://orphanageemmanuelhn.weebly.com/

 

 

Menigheden støtter Cathrine gennem forbøn, interesse, indsamling og gaver.

Bidrag kan sendes til menighedens konto 2380-5403162485 mrk. "Cathrine"

 

Menighedens kontaktpersoner til Cathrine Sørensen er:

Søren P. Grarup. Tlf. 29 06 78 18 E-mail: spgrarup(at)paradis.dk

Klik for større format