Baptisme-nazizme

2021

Dansk baptisme og tysk nazisme.


I 1989 udkom BaptistKirkens historie i bogen ’Et kirkesamfund bliver til’. Bent Hylleberg var den ene af bogens to forfattere. Historiebogen dækker tiden frem til 1939.

Nu har Bent Hylleberg gransket tiden optil og under 2. Verdenskrig og undersøgt danske baptisters relation til den tyske nazisme. Det er blevet til spændende beretninger om  både sympatisører og modstandsfolk blandt baptister.

Søndag d. 16. maj efter gudstjenesten vil Bent Hylleberg fortælle om arbejdet med denne del af baptisthistorien. Der bliver rig lejlighed til samtale om emnet.

’Dansk baptisme og tysk nazisme’ er ikke udgivet i bogform, men på nettet.


Se: www.danskbaptismeogtysknazisme.dk