Evangelisk Alliances Bedeuge 2021

Silkeborg Baptistkirke

 

    Sydbyens frikirke   Ewaldsvej 27,  8600 Silkeborg

Maleri af  Poul Johansen, Ikast.

Klik for stort format

Evangelisk Alliances Bedeuge 2021Evangelisk Alliances Bedeuge (10.01.-17.01.) her i Silkeborg bliver anderledes end oprindelig planlagt.
P. gr. a. coronasituationen er alle fysiske møder aflyst.


I stedet opfordres vi til at hente ”bedefolderen” på EA’s hjemmeside - klik her - og bruge teksterne og
bedeenmerne til daglig andagt sammen med vore lokale bedeemner:


I bedeugen i år opfordres alle i de deltagende kirker og menigheder til at tage del fælles bøn for vor by. Brug nogle øjeblikke hver dag, dér hvor du nu befinder dig, til at bede for dagens bedeemne (nedenfor) og vær således med til at favne hele kommunen og vore medborgere i bøn.

Bedeemner:
Ma. 11.01. Borgmesteren og byrådspolitikerne i Silkeborg kommune, de offentligt ansatte i
kommunens forvaltning, på sygehuset, i social- og sundhedssektoren, politiet og arresten. Særlig politikere og myndigheder med ansvar for coronasituationen.
Ti. 12.01. Kommunens vuggestuer og børnehaver, folkeskoler, friskoler og specialskoler -
pædagoger, lærere, børn og elever.
On. 13.01. Uddannelsessteder - gymnasium og HF, erhvervsskolerne, sygeplejeskole, SOSU-skole, seminarium - lærere og studerende.
To. 14.01. Kommunens erhvervsliv - arbejdspladser, virksomheder og forretninger - ejere, ledere og ansatte.
Fr. 15.01. Kommunens borgere, især de syge, de socialt udsatte, flygtninge og indvandrere,
hjemløse. Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg. Andre frivilligorganisationer, der arbejder til gavn for samfundets svageste. Byens spejdere og idrætsorganisationer - ledere og deltagere.
Sø. 17.01 Kirkerne: folke- og frikirker, missionsforeninger. Bed om, at evangeliet må høres, og Kristi kærlighed må sætte spor i byen ud fra vore kirker.


Fredag d. 15. jan. kl. 19.00 sends online lovsangs- og bedemøde fra Silkeborg Oasekirke.
Indledning v. Christian Tychsen, præst i Silkeborg Frikirke.
Lovsang v. Arvid Asmussen, lovsangspræst i Silkeborg Oasekirke
Under sidste del af mødet vil der være mulighed for at bede sammen med andre i virtuelle bederum.
Vær med på silkeborgoasekirke.dk/live


Evangelisk Alliance i Danmark streamer online bedemøder på hjemmesiden mandag, tirsdag, torsdag kl.
19:00 og søndag kl. 13:00.
Evangelisk Alliance udgav i marts en lille bønnebog (”Bed for DK”), som kan downloades her.


Med aflyste møder aflyses kollekterne også. Derfor opfordres vi kraftigt til at bidrage EA’s indsamling, som i
år støtter en mobil bibelskole for kristne roma-ledere i Østeuropa (læs mere på EA’s hjemmeside).
Send en gave til: Konto: 9337 – 2075302331 eller MobilPay 50749.