Historie

Silkeborg Baptistmenigheds historie - kort fortalt


Menigheden begyndte o. 1980 som en tværkirkelig bibelgruppe. En flok kristne fra forskellige frikirker fandt sammen, fordi de havde det fælles problem, at der var for langt til deres egen kirke i en anden by, eller at de var meget få her i Silkeborg.

Man havde især familiernes børn i tanke - de behøvede et fast tilhørsforhold.


Efterhånden som fællesskabet tog form, blev det naturligt at danne en menighedskreds, som formelt blev en del af Århus Baptistmenighed. Man købte huset på Ewaldsvej 27 (en nedlagt købmandsforretning) og indrettede det til kirkehus. Der blev ansat en præst på halv tid.


I 1984 blev menighedskredsen omdannet til en selvstændig baptistmenighed med 27 medlemmer og en stor børneflok.


Børne- og ungdomsarbejdet har været en vigtig del af menighedens udvikling. Vekslende former for klubvirksomhed har tilpasset sig den aktuelle børneflok. En lang periode samlede en ungdomsklub fælles med den Katolske Kirke og Metodistkirken en stor flok unge. I en årrække var der grundlag for spejderarbejde.


Menigheden har altid været og er økumenisk indstillet. Vi søger gerne fællesskab og samarbejde med andre kristne kirker og har gennem årene taget del i mange fælleskirkelige initiativer i byen.


Efter år 2000 er der kommet en del afrikanske flygtninge til byen, bl. a. fra Rwanda og Burundi. En kreds af disse mennesker har en periode lånt kirken til afrikansk-sprogede gudstjenester.


I dag tæller menigheden ca. 40 medlemmer, men børneflokken er knapt så stor, som den har været.


Læs mere om baptisternes historie i Danmark her (BaptistKirkens hjemmeside).