Rwanda og Burundi

Rwanda og Burundi

Uddannelse for alle -

et fællesprojekt i Baptistkirken i Danmark


Skolegang til især piger og kvinder

samt spare- og lånegrupper.


Børn er oftest de mest udsatte i fattige lande. Samtidigt ved

vi, at uddannelse er vejen til udvikling og at kvinder spiller

en stor rolle i udviklingen. Vi støtter en række tiltag, der
hjælper her.
De senere år har vi hjulpet rigtigt mange børn med skolegang og deres familier med at få en indtægt, så børnenes skolegang kan sikres, når projektstøtten ophører. Når der skal prioriteres i de fattige familier i Afrika, er det oftest pigerne, der står tilbage uden tilbud om uddannelse. I samarbejde med baptistkirken i Burundi har vi med „Alfabetiseringsprojektet“ hjulpet især kvinder til at lære at læse, skrive og regne. I regi af dette projekt har vi også tilbudt deltagerne medlemskab af de såkaldte spare- og lånegrupper. Det har været med til at sikre deltagerne en mere stabil økonomisk situation henover året og har reduceret perioderne med sult eller få måltider. Vi har de senere år, i samarbejde med vores partnere, arbejdet på at udbrede spare og lånegrupper i både Burundi og Rwanda. Det vil vi gerne fortsætte med de kommende år. Ligeledes vil vi gerne støtte kvindeafdelingerne i vores samarbejdskirker. Kvindeafdelingerne gør et stort stykke arbejde og ofte med ganske få midler.


Hvilke aktiviteter er med – og hvad er behovet?
- Opstart af menighedsbaserede spareog lånegrupper i både Rwanda og Burundi, 75.000 kr.
- Støtte til fattige præster så deres børn også har mulighed for at komme i skole, 25.000 kr.
- Støtte til ad hoc indsatser overfor børn og familier. Fx til uddannelse, myggenet eller lejre for børn

   og unge, 20.000 kr.
- LLCCM, børneprojekt i Rwanda, 50.000 kr.


Silkeborg Baptistmenighed støtter projektet med frivillige gaver. 


Indbetaling: 

   

Direkte til Baptistkirken i Danmark:

Giro konto nr. 902 6045 eller Danske Bank reg. nr. 3201 Konto nr. 3201182417

Mærke: Børn i Rwanda/Burundi


eller

gennem menighedens konto 2380-5403162485 mrk. "Rwanda og Burundi".