Patrick og Emily

Patrick og Emily McDonald


Støttegruppen for Patrick og Emily McDonald [tidligere Viva Network (globalt netværk for kirkeligt arbejde for gadebørn)  nu Openwell (udvikling af nye missionsinitiativer)] - er et samarbejde mellem en række frikirker, som støtter Patrick og Emily Mcdonald.


 


                        Familien McDonald

                           Klik for større format


Mission i et nyt årtusind!

 

Patrick McDonald er en pioner inden for mission. I 1996 startede han gadebørnsarbejdet Viva op, som lige nu hjælper knap én million børn i 21 forskellige lande.

I 2012 videregav Patrick ansvaret for Viva for at gå i gang med et nyt pionerarbejde i organisationen Openwell Her er han i færd med at bane vejen for nye måder at drive mission på i et nyt årtusind, hvor folk engagerer sig på nye måder, hvor folk tænker anderledes om deres penge, og hvor mange projekter har gode muligheder for at opnå lokal forankring.


Formål

Openwell har som formål at hjælpe missionsprojekter med at lykkes. Gennem mange års arbejde med at starte nye projekter op sidder Patrick og hans medarbejdere inde med værdifuld erfaring, som de ønsker skal komme andre til gavn. Det sker ved at yde rådgivning og konsulentbistand til en lang række forskellige missionsprojekter. Blandt andet er der ydet hjælp til et gadebørnsprojekt i Bolivia, et drikkevandsprojekt i Ghana og et undervisningsprojekt i England, hvor kristne uddannes til at møde muslimer.

Hele tiden kommer nye projekter til, der i en opstartsfase har behov for støtte og rådgivning. På den måde kan Openwell sammenlignes med et drivhus, men i stedet for planter er det spirende missionsprojekter, som får mulighed for at slå solide rødder, vokse op og bære frugt.


Mission på en ny måde

Udover de udfordringer som missionsprojekter møder i opstartsfasen, ønsker Openwell også at imødekomme den begrænsning det er, at missionsprojekter beror på indsamlinger og donationer fra den vestlige verden, således at pengestrømmen, eller manglen på samme, sætter grænsen for hvor meget arbejde, der kan udføres. Hvad nu hvis man kunne drive mission på en ny måde, så projekterne bliver selvbærende eller ligefrem giver overskud? Et godt eksempel på at det er muligt, er børnehaveprojektet i Cape Town, hvor velhavende familier betaler for, at deres børn kan gå i en god børnehave velvidende, at de samtidig støtter børn fra ringere kår, idet børnehavens overskud går til at hjælpe disse.


Fremtidens mission

Måske er fremtiden i mission ikke blot at give fast til ét projekt, men at investere i opstarten eller udviklingen af projekter, som senere bliver selvbærende eller endda giver et afkast, som igen kan investeres i nye projekter, hvorved frugten af det som gives multipliceres.

Patrick arbejder målrettet med denne strategi og bærer det i sin tjeneste, idet han hele tiden hjælper en lang række missionsprojekter med at starte op og med at udvikle sig. Støtter man Patrick, støtter man således ikke blot ham, men samtidig alle de nuværende og kommende missionsprojekter, som han spiller en afgørende rolle for.


Hvordan støtter vi familien Mc Donalds?

En række danske kirker, fortrinsvis i Silkeborg, har igennem mange år støttet Patrick McDonalds pionerarbejde økonomisk. Patrick bor med sin kone Emily og deres fire børn i Oxford, England. Gennem vores støtte er vi med til at give Patrick mulighed for at have skarpt fokus på arbejdet i Openwell. Vi har set, at vores små bidrag allerede har båret mange frugter, og vi tror på, at det fortsat er en rigtig god investering i Guds mission at støtte Patricks arbejde økonomisk.


Menigheden støtter Emily og Patrick via budgettet.

Gaver kan sendes til menighedens konto 2380-5403162485 mrk. "Patrick og Emily"


Menighedens repræsentant i Støttegruppen for Patrick og Emily er:

Kurt Sørensen - tlf. Tlf.: 8682 8216  Mobil: 2544 4084  E-mail: skyscraper(at)pr                                       https://www.openwell.co/ 


                                       http://www.viva.dk/