Medlemsskab

Medlemskab


Alle, der kommer i kirken og tager del i menighedens gudstjeneste og liv, hører på lige fod til menighedens fællesskab.


Man kan blive medlem i menigheden (d.v.s. at man er opført i menighedens medlemsprotokol og dermed er en del af ”den juridiske person” Silkeborg Baptistmenighed) ad forskellige veje:

Den almindelige vej er at blive døbt og modtaget som medlem i menigheden, eller at flytte sit medlemskab fra en anden baptistmenighed til Silkeborg Baptistmenighed.

Silkeborg Baptistmenighed har (ligesom de fleste baptistmenigheder i Danmark) den mulighed, der kaldes ”overført medlemskab” - d.v.s. optagelse af barnedøbte kristne, der ønsker at blive baptister, men som på grund af deres barnedåb ikke er i stand til at lade sig døbe på ny.


Ved at blive medlem forpligter man sig på menighedens fællesskab, åndeligt, praktisk og økonomisk.